1. Εταιρεία Mystis

Εταιρεία Mystis

Η εταιρεία Mystis  δραστηριοποιείται περισσότερο από 25 χρόνια στην Κρητική αγορά στο χώρο των τουριστικών  εκδόσεων,  με το πελατολόγιο της  να ξεπερνά σε αριθμό τις 750 επιχειρήσεις που προμηθεύει στο σύνολο της Κρήτης.Με γνώμονα την καλύτερη και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων που προμηθεύουμε, έχουμε συνάψει  αποκλειστικές συνεργασίες με εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού καλύπτοντας άμεσα και υπεύθυνα τις υπάρχουσες ανάγκες. 

Πραγματοποιούμε και δικές μας εκδόσεις με αντικείμενο τους ταξιδιωτικούς και αρχαιολογικούς οδηγούς, χάρτες, φωτογραφικά και αρχιτεκτονικά λευκώματα, βιβλία για τη φύση, τη λαογραφία της Κρήτης, την κρητική ποίηση και λογοτεχνία, την γαστρονομία, μυθολογία και άλλα πολλά. Στις εκδόσεις μας,  καλωσορίζουμε και υποστηρίζουμε τους νέους συγγραφείς από την Κρήτη και όχι μόνο στην προσπάθειά τους να ευοδωθεί η πρώτη τους συγγραφική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε αυτόνομο δημιουργικό τμήμα για την επιμέλεια των εκδόσεών μας, καθώς και μεταφραστικό τμήμα που είναι σε θέση να πραγματοποιήσει άμεσα και υπεύθυνα ξενόγλωσσες επιμελημένες  εκδόσεις  ποικίλου περιεχομένου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι διοχετεύοντας στην αγορά του νησιού ποικίλες ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες εκδόσεις σχετικές με αυτό, συμβάλλει σημαντικά στη διάδοση και προαγωγή του κρητικού πολιτισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα , η εταιρεία Mystis διαθέτει φωτογραφική ομάδα τόσο για την κάλυψη  κάθε είδους φωτογραφικής ανάγκης  των εκδόσεων της , όσο και για τη δυνατότητα συχνής ανανέωσης των διαθέσιμων καρποστάλ, των  ημερολογίων και άλλων  τουριστικών προϊόντων. Παρέχεται  η δυνατότητα αεροφωτογράφισης για την κάλυψη όλων  των αναγκών  στον τομέα της φωτογραφίας και  για τη δημιουργία  ενός πλήρους φωτογραφικού αρχείου  που θα εξυπηρετεί τις εκδόσεις της εταιρείας και θα ικανοποιεί τις ανάγκες  των επιχειρήσεων που προμηθεύει.