1. Εκπαίδευση - Γλώσσα - Γλωσσολογία
  2. Λογοτεχνία
  3. Δοκίμιο και Επιστολογραφία
  4. Επιστροφή

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Συγγραφέας: Φ. Παιονίδης, Α-Ε. Κεχαγιάς, Δ. Τσιμπουκλής

 

Εκδότης: Εκδόσεις Οκτώ

 

Τιμή: 13,00 € 11,70 €

:
  • Google+
  • PrintFriendly
Χρονολογία έκδοσης: Δεκέμβριος 2015
Τύπος: Μαλακό
Σελίδες: 215
Διαστάσεις: 21x14cm

ISBN

  •  9978-618-5077-15-0

Περιγραφή

Η ακαδημαϊκή ηθική αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο που αποσκοπεί στην ανάδειξη, την κατανόηση και την αντιμετώπιση ηθικών ζητημάτων που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ηθική φιλοσοφία παρέχει το γενικότερο εννοιολογικό πλαίσιο και τα μεθοδολογικά εργαλεία προσέγγισης των προβλημάτων που ανακύπτουν· όμως για τον επιτυχή χειρισμό τους απαιτείται αφενός μια ευρύτερη διεπιστημονική σύμπραξη και διαβούλευση, αφετέρου η βούληση της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας. Στον συλλογικό αυτό τόμο, εκτός από τη γενικότερη σημασία της ηθικής φιλοσοφίας για τη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας της ανωτάτης εκπαίδευσης, συζητούνται και επιμέρους ζητήματα, όπως η αξιολόγηση των φοιτητικών επιδόσεων, η  σεξουαλική παρενόχληση, η ελευθερία της ακαδημαϊκής έκφρασης, η θρησκευτική ελευθερία στον χώρο του πανεπιστημίου, η σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο άσκησης ακαδημαϊκών ρόλων και η επαναξιολόγηση της αξιολογικής ουδετερότητας στις κοινωνικές επιστήμες.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ


Ο Στέλιος Βιρβιδάκης είναι καθηγητής γνωσιολογίας και ηθικής φιλοσοφίας στο ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ.

Ο Αστέριος-Ευάγγελος Κεχαγιάς είναι υποψήφιος διδάκτορας θεολογίας και μεταπτυχιακός φοιτητής φιλοσοφίας στο ΑΠΘ.

Η Βάσω Κιντή είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια αναλυτικής φιλοσοφίας του 20ού αιώνα και φιλοσοφίας της επιστήμης στο ΜΙΘΕ του ΕΚΠΑ.

Η Δήμητρα Κογκίδου είναι καθηγήτρια ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.

Ο J. Angelo Corlett είναι καθηγητής φιλοσοφίας και ηθικής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του San Diego της Καλιφόρνια.

Ο Φιλήμων Παιονίδης είναι καθηγητής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ.

Ο Ιωάννης Σ. Πέτρου είναι ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και ηθικής στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.

Η Νίκη Παπαγεωργίου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και ηθικής στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.

Ο Δημήτρης Τσιμπουκλής είναι προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ.

Ο Χρήστος Ν. Τσιρώνης είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνικής θεωρίας του σύγχρονου πολιτισμού στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος    9

Στέλιος Βιρβιδάκης,
Οι στόχοι της πανεπιστημιακής διδασκαλίας
και η αξιολόγηση της επίδοσης των διδασκομένων    13

Βάσω Κιντή,
Η ηθική στον ακαδημαϊκό χώρο δεν είναι απλώς ένα μάθημα    27

Δήμητρα Κογκίδου,
Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης:
Θα αποτελέσει το ΑΠΘ ένα παράδειγμα καλής πρακτικής;    45

J. Angelo Corlett,
Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην ακαδημαϊκή ηθική    89

Φιλήμων Παιονίδης,
Η ελευθερία της ακαδημαϊκής έκφρασης και οι εχθροί της:
Φιλοσοφική προσέγγιση    125

Νίκη Παπαγεωργίου,
Θεμελιώδη δικαιώματα στον ακαδημαϊκό χώρο:
Το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας    159

Ιωάννης Σ. Πέτρου,
Σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο άσκησης
ακαδημαϊκών ρόλων    175

Χρήστος Ν. Τσιρώνης,
Αξιολογική ουδετερότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία:
Θέσεις και αντιθέσεις στο σύγχρονο πανεπιστήμιο    193

Οι συντελεστές του τόμου    211
Ευρετήριο προσώπων    213