1. Οικονομία
  2. Επιστροφή

Πραγματική οικονομία: Εμπειρίες ανάπτυξης, κρίσης και φτωχοποίησης στην Ελλάδα

Συγγραφέας: Κωστής Βαΐτσος Βλάσης Μισσός

 

Εκδότης: εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ

 

Τιμή: 17,00 € 15,30 €

:
  • Google+
  • PrintFriendly
Χρονολογία έκδοσης: Δεκέμβριος 2018
Τύπος: Μαλακό
Σελίδες: 432
Διαστάσεις: 24x17cm

ISBN

  •  978-960-586-269-5

Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο επιχειρείται η όσο το δυνατόν πιο εύληπτη παρουσίαση επιχειρημάτων και βασικών ερμηνειών της εγχώριας αναπτυξιακής δυναμικής. Οι εμπειρικές, αναλυτικές και ερμηνευτικές σκοπιές του βιβλίου δεν περιορίζονται σε εξειδικευμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον επιστημονικό και τον επαγγελματικό χώρο οικονομολόγων και οικονομικών αναλυτών, αλλά και σε αναγνώστες με ευρύτερη μόρφωση και σχετικά ενδιαφέροντα. Μεγάλο τμήμα των συμπερασμάτων και των εκτιμήσεων εμφανίζεται για πρώτη φορά στη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Η περίοδος αναφοράς καλύπτει το σύνολο της μεταπολιτευτικής εμπειρίας, από την οποία και αναδύονται βασικές ιδιαιτερότητες του παραγωγικού και θεσμικού συστήματος της χώρας. Δίνεται μάλιστα ξεχωριστή έμφαση στις διαφορετικότητες, στις ρωγμές ή και στις βαθιές τομές, καθώς και στις καθοριστικές ασυνέχειες, των τριών προσδιοριστικών δεκαετιών της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας (του 1990, του 2000 και του 2010).

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ κ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α Όψεις και ετερογένειες του αναπτυξιακού προτύπου στην Ελλάδα
1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μακροχρόνιες τάσεις στην ελληνική οικονομία: Μια πρώτη αποτίμηση
Ποσοτικές διαστάσεις συστημικών παραγωγικών μετασχη ματισμών
Άνισες αναπτυξιακές πορείες
Διαχρονικά απόλυτα μεγέθη των ελληνικών τομεακών επιδόσεων
Συμπερασματικές παρατηρήσεις για την πρωτόγνωρη συρρίκνωση του ελληνικού παραγωγικού συστήματος
2 ΑΝΙΣΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Αργόσυρτες εξελίξεις και απότομες ρωγμές στις μακροχρόνιες τροχιές των περιφερειακών μεριδίων παραγωγής
Το περιφερειακό μωσαϊκό των αγοραίων επιδόσεων παραγωγής
3 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ κ' ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
Σχέσεις εταίρων στη βάση άνισης κατανομής της παραγόμενης αξίας
ΕΝΟΤΗΤΑ Β Τομεακές τροχιές παραγωγικών και λειτουργικών επιδόσεων
4 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ κ' ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ κ' ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Συγκριτικά εισοδηματικά μεγέθη από την επεξεργασία των αγροτικών Οικονομικών Λογαριασμών της περιόδου 2009-2013
Συγκριτική μεγεθυντική και αναπτυξιακή δυναμική του πρωτογενούς τομέα στις οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου
Τομεακές διαστάσεις και παραγωγικοί μετασχηματισμοί στο διαβατού 20ού και του 21ου αιώνα
Επιδόσεις της αγοραίας αξίας της παραγόμενης ελληνικής αγροτικής ΑΠΑ σε σταθερές τιμές στη μακρόχρονη περίοδο 1960-2017
Η εμμονή διαρθρωτικών αδυναμιών του ελληνικού αγροτικού τομέα
5 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ "ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ" κ' ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ προοπτικών αποτελεσματικής εκβιομηχάνισης και αναπτυξιακής δυναμικής
Η μακρά πορεία "εκβιομηχάνισης" και αποβιομηχάνισης στο κυρίαρχο αναπτυξιακό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας
Οικονομικές διαφοροποιήσεις με συστημική καθίζηση του βιομηχανικού δυναμικού
Κρίσιμες θεσμικές μεταλλάξεις
Βιομηχανικές εξελίξεις στις πιο πρόσφατες δεκαετίες
Ταυτοποίηση κύριων χαρακτηριστικών της πρόσφατης βιομηχανικής πραγματικότητας στην ελληνική οικονομία
"Εκβιομηχάνιση" με καταληκτικές συνθήκες τη μακροχρόνια υποβάθμιση της παραγωγικής εξειδίκευσης
Περίοδοι διευρυμένης χρηματοοικονομικής κάλυψης αλλά και με φαινόμενα παραγωγικής αποδιάρθρωσης του βιομηχανικού δυναμικού
Οι πιο πρόσφατες συνολικές επιδόσεις που καταγράφονται στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα
Συμπερασματικές παρατηρήσεις ατενίζοντας το μέλλον
6 Ο ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΥΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ κ' ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο τριτογενής τομέας και διεθνείς παραγωγικοί μετασχηματισμοί
Διαφοροποιούμενες και οικονομικά αντιφατικές δομές του παραγωγικού συστήματος στον τομέα των υπηρεσιών
Τέσσερα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά των πραγματικών αγοραίων συνεπειών του πολυκλάδου των υπηρεσιών
Κρίσιμες συνέπειες για τα περιεχόμενα αναπτυξιακών πολιτικών
Αγορά εργασίας
Η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στον πολυκλάδο των υπηρεσιών
Τα συστατικά του παραγωγικού καμβά των υπηρεσιών στην ελληνική πραγματική οικονομία
Συγκριτικές επιδόσεις εργασιακής αποτελεσματικότητας στον πολυκλάδο των υπηρεσιών της Νότιας Ευρώπης
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Αναπτυξιακές συνέπειες καθοριστικών συστημικών μακροοικονομικών κ' κοινωνικών συμπεριφορών
7 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ: ΤΑΣΕΙΣ κ' ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Προκλήσεις πληθυσμιακής δυναμικής
Βασικές τάσεις δημογραφικής εξέλιξης συγκριτικά μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών της Ευρωζώνης
Βασικά πληθυσμιακά μεγέθη και μεταβολές
Πληθυσμιακή γήρανση
Γεννητικότητα
Πληθυσμιακή μετακίνηση/μετανάστευση [...]
8 ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
9 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
10 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ κ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ Κρίση, αγορά εργασίας κ' κοινωνικό κράτος
11 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
12 Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ