1. Οικονομία
  2. Ιστορία και Πολιτική
  3. Πολιτική
  4. Επιστροφή

Μετασχηματισμοί του κράτους και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Συγγραφέας: Ευάγγελος Βενιζέλος

 

Εκδότης: Εκδόσεις Πόλις

 

Τιμή: 13,50 € 12,15 €

:
  • Google+
  • PrintFriendly
Χρονολογία έκδοσης: Απρίλιος 2016
Τύπος: Μαλακό
Σελίδες: 190
Διαστάσεις: 21x14cm

ISBN

  •  978-960-435-517-4

Περιγραφή

Η εμπειρία των διαφόρων κρίσεων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ΕΕ τα τελευταία χρόνια επιβάλλει να αναληφθούν μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες αναθέρμανσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρωτοβουλίες σε όλα τα πεδία: από την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας μέχρι τον επανακαθορισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους, από την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέχρι την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας, από την κάλυψη του δημοκρατικού ελλείμματος μέχρι την αναθεώρηση του θεσμικού συστήματος της Ένωσης. Τέτοιες όμως μεγάλες πρωτοβουλίες μπορούν να αναληφθούν μόνο από τα κράτη-μέλη, το καθένα από τα οποία είναι απασχολημένο με πιεστικές εθνικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και προτεραιότητες, με εκλογικές αναμετρήσεις και με ισχυρές ευρωσκεπτικιστικές ή εθνικιστικές τάσεις.
Αυτή είναι η θεμελιώδης αντίφαση της Ευρώπης. Αυτό όμως μπορεί να είναι και το μεγάλο πλεονέκτημά της, εφόσον οδηγεί στην υιοθέτηση ευέλικτων και ευρηματικών μεθόδων που διασφαλίζουν την προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με κριτήριο –αναγκαστικά– τον μακρύ ιστορικό χρόνο.
Ευ.Β.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Α. Θεσμική ισοτιμία και πραγματικές ανισότητες των κρατών-μελών: Οι προκλήσεις της κρίσης
1. Από τις ιστορικές πολιτικές και θεσμικές βάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης...
2. ...στη σταδιακή και βαθιά αλλοίωση της θεσμικής ισοτιμίας των κρατών-μελών
3. Η εμπειρία των προγραμμάτων προσαρμογής μετά το 2010
4. Η υποτίμηση των κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων
Β. Η αφετηρία: Οι θεσμικές επιπτώσεις της συγκρότησης της Ευρωζώνης
Γ. Αλλαγή στις ταχύτητες της οριοθέτησης μεταξύ εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων και ΔΕΕ: Πώς αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη νομολογία
Δ. Νέες τυπολογίες κρατών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διαρκής διακρατική διαπραγμάτευση
ΣΤ. Αλλαγές στην ίδια την έννοια της κυριαρχίας: Κυριαρχία και δημόσιο χρέος
Ζ. Θεσμικές μεταλλάξεις: Το παράδειγμα της Τρόικας και η συνεργασία της ΕΕ με το ΔΝΤ
Η. Οι κλειδωμένες ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών
Θ. Η κρίση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους
Ι. Ο δικαστικός έλεγχος των μέτρων υπέρβασης της κρίσης στην Ελλάδα και το συνταγματικό δίκαιο της ασύντακτης χρεοκοπίας
1. Ο δικαστικός έλεγχος δεν αφορά την κρίση αλλά τα μέτρα αντιμετώπισής της
2. Η εστίαση του δικαστικού ελέγχου σε ορισμένα μέτρα λιτότητας δεν φέρνει τον δικαστή αντιμέτωπο με τα ιστορικά διλήμματα του νομοθέτη
3. Η απουσία ρητής συνταγματικής πρόβλεψης για ακραίες συνθήκες οικονομικής κρίσης
4. Οι δύο φάσεις του δικαστικού ελέγχου των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής της περιόδου 2010-2014 και η υπαγωγή στο τρίτο Μνημόνιο
ΙΑ. Οι ιδεολογικοπολιτικές επιπτώσεις της κρίσης
ΙΒ. Η οικονομική κρίση και οι νέες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
ΙΓ. Η αποδεικτική σημασία της συμφωνίας της 12.7.2015 για την υπαγωγή της Ελλάδας σε τρίτο πρόγραμμα ("Μνημόνιο 3")
ΙΔ. Συμπεράσματα και τελικά ερωτήματα: Το κράτος φρένο ή κινητήρας για το μέλλον της Ευρώπης;
ΕΠΙΜΕΤΡΟ - ΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
1. Τι ορίζουμε ως κρίση
2. Ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος διαχειριστής κρίσεων; Το εθνικό κράτος ή η ΕΕ;
3. Πάντα επιστρέφουμε στην έννοια της κυριαρχίας
4. Τα επίμονα θεσμικά χαρακτηριστικά της κρατικότητας
5. Οι εξελίξεις στο επίπεδο των κρατών-μελών καθορίζουν τις εξελίξεις στο επίπεδο της Ένωσης
6. Από την οικονομική κρίση, στην κρίση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών
7. Η απειλή του Brexit και ο διακυβερνητικός συμβιβασμός
8. Οι κρίσεις ως πεδίο της ανοικτής διαπραγμάτευσης μεταξύ κρατών-μελών και Ένωσης
9. Ποιες είναι τώρα οι φιλοδοξίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;

Σχετικά προϊόντα