1. Οικονομία
  2. Ιστορία και Πολιτική
  3. Πολιτική
  4. Επιστροφή

Ελλάδα-Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία Λάθη Και Πέντε Μύθοι

Συγγραφέας: Π. Κ. Ιωακειμίδης

 

Εκδότης: Εκδόσεις Θεμέλιο

 

Τιμή: 11,66 € 10,94 €

:
  • Google+
  • PrintFriendly
Χρονολογία έκδοσης: Μάρτιος 2018
Τύπος: Μαλακό
Σελίδες: 158
Διαστάσεις: 21x14cm

ISBN

  •  978-960-310-399-8

Περιγραφή

Η σύντομη αυτή μελέτη επιχειρεί με μια νέα προσέγγιση να εντοπίσει, φωτίσει και ερμηνεύσει τους βαθύτερους λόγους για την κρίση και την αποτυχία της Ελλάδας, ως κράτους-μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), να εισαγάγει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές που απαιτούσε η συμμετοχή της σε αυτήν. Η αποτυχία αυτή οδήγησε στην πολύπλευρη κρίση του 2010 και στην εποχή των προγραμμάτων διάσωσης (Μνημόνια) και της αυστηρής εποπτείας. Πρόκειται για μια εντελώς νέα πρωτότυπη ερμηνεία της κρίσης.
Ειδικότερα, η μελέτη εντοπίζει τρία βασικά, αφετηριακά λάθη και πέντε μύθους, οι οποίοι κυριάρχησαν και λειτούργησαν ως βασικά εμπόδια στη διαδικασία προσαρμογής και που θα πρέπει να υπερκερασθούν, προκειμένου η χώρα να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές για να καταστεί κανονικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη διατυπώνει επίσης ένα σχέδιο Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη χώρα με δέκα συγκεκριμένες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση και εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η μελέτη συμπληρώνεται με δύο παραρτήματα, ένα για «την κρίση και τον Ελληνικό εξαιρετισμό» και ένα σύντομο δεύτερο για τις Συνθήκες που συγκρότησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και με πλούσια βιβλιογραφία γύρω από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε., την κρίση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ
ΤΑ ΛΑΘΗ
1. Η Ελλάδα "εξ ορισμού Ευρώπη"
2. Η Ευρώπη ως υποκατάστατο των "προστάτιδων δυνάμεων"
3. Η Ελλάδα ως "ειδική περίπτωση"
ΟΙ ΜΥΘΟΙ
Εισαγωγή
ΠΡΩΤΟΣ ΜΥΘΟΣ: Η Ευρώπη-Ε.Ε. είναι νεοφιλελεύθερη
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΥΘΟΣ: Η Ευρώπη δεν είναι αλληλέγγυα
ΤΡΙΤΟΣ ΜΥΘΟΣ: Η Ένωση ωφελήθηκε περισσότερο από την ένταξη της Ελλάδας
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΜΥΘΟΣ: Η Γερμανία κυριαρχεί στην Ευρώπη
ΠΕΜΠΤΟΣ ΜΥΘΟΣ: Δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το μέλλον της Ελλάδας στην Ε.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κρίση και Ελληνικός Εξαιρετισμός
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σχετικά προϊόντα