1. Συγγραφείς
  2. Κωνσταντίνος Καργάκης

Κωνσταντίνος Καργάκης

Ο Κ. Καργάκης ασχολείται με την Ιστορία της Κρήτης. Το λογοτεχνικό του έργο αφορά την Βενετοκρατία και τον Μεγάλο Κρητικό Πόλεμο (1645-1669) και την Γερμανική κατοχή (1941-1944).