1. Συγγραφείς
  2. IERRE BOILEAU & THOMAS NARCEJAC

IERRE BOILEAU & THOMAS NARCEJAC

Οι PIERRE BOILEAU και THOMAS NARCEJAC, γεννημένοι αντίστοιχα το 1906 στο Παρίσι και το 1908 στο Ροσφόρ, συναντιούνται το 1948 και αποφασίζουν να ενώσουν τις πένες τους για να γράψουν «κάτι διαφορετικό».

Και οι δύο ατομικά είχαν ήδη πολλά μυθιστορήματα στο ενεργητικό τους : Ο Πιὲρ Μπουαλώ, χάρη στη συνεργασία του με διάφορες εφημερίδες και πολλα περιοδικά, ήταν πλέον καθιερωμένος συγγραφέας βιβλίων μυστηρίου, ένα απὸ τα οποία, το Le Repos de Bacchus, πήρε το Βραβείο Μυθιστορήματος Περι­πέτειας το 1938. Ο Τομά Ναρσεζὰκ ήταν συγγραφέας παστὶς και αστυνομικών μυθιστορημάτων, προτού λάβει, όπως και ο συνάδελφός του, το ίδιο βραβείο το 1948 για το βιβλίο του La Mort est du voyage. Μετά τη συνάντησή του, το συγ­γραφικό δίδυμο ξεκίνησε μια επιτυχημέ­νη και μεγάλη συνεργασία που καθόρισε σε βάθος το αστυνομικό είδος, τοποθε­τώντας την ψυχολογία στην καρδιά των μυθιστορημάτων τους.
Έπειτα από μια κάπως αργή εκκί­νηση, το δίδυμό τους επιβάλλεται με το συγγραφικό όνομα Boileau-Narcejac. Το 1952 δημοσιεύουν τις Δια­βόλισσες (Εκείνη που δεν ήταν πιά), που θα διασκευαστούν για τον κινη­ματογράφο δύο χρόνια αργότερα από τον Henri-Georges Clouzot με τίτλο Les Diaboliques. Την ίδια χρονιά εκδίδεται το D’entre les morts, η ιστορία του οποίου συγκλονίζει τον Χίτσκοκ και του εμπνέ­ει τον Δεσμώτη του ιλίγγου (Vertigo) με τον James Stewart και την Kim Novak. Τα μυθιστορήματα που γράφουν μαζί συνεχίζουν να κάνουν μεγάλη επιτυχία : Les Magiciennes, Les Louves, Le Mauvais œil, Carte vermeil, Maléfices, J’ai été un fantôme, ...Et mon tout est un homme κ.λπ. Δημιουργούν επίσης έναν λογοτε­χνικό ήρωα για παιδιά : τον ατρόμητο Sans-Atout.
Τα έργα τους διασκευάστηκαν πολ­λές φορές για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο από σπουδαίους σκη­νοθέτες, και οι δυο τους καθιερώθηκαν ως μαιτρ των μυθιστορημάτων αγωνίας.
Επί σαράντα χρόνια έμειναν στην κορυφή των συγγραφέων του γαλλικού αστυνομικού μυθιστορήματος, το οποίο και ανανέωσαν εκ βάθρων, εμβολιάζο­ντάς το με θέματα της λογοτεχνίας του φανταστικού.