1. Συγγραφείς
  2. Γκουτζουρέλας Νικόλαος

Γκουτζουρέλας Νικόλαος

Ο Δρ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας γεννήθηκε στην Λάρισα το 1988 και έχει πτυχίο ‘Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας’ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2010), μεταπτυχιακό δίπλωμα ‘Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας – Μοριακή Γεντική – Διαγνωστικοί Δείκτες’ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2012) και διδακτορικό δίπλωμα στη ‘Βιοχημεία’ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2016). Ο Δρ. Γκουτζουρέλας είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομετρήσεων της spin off εταιρείας ανάπτυξης βιολειτουργικών τροφίμων EATWALK IKE (www.eatwalk.gr). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του κτείνονται στουςτομείς της Βιοχημείας της άσκησης, της διατροφικής βιοχημείας, με έμφαση στην μελέτη του οξειδωτικού στρες και του μεταβολικού προφίλ ανθρώπων και της αντιοξειδωτικής δράσης τροφών.