1. Συγγραφείς
  2. Γιώργος Νεοφώτιστος

Γιώργος Νεοφώτιστος

Ο Γιώργος Νεοφώτιστος είναι Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τμήμα Φυσικής) και συντονιστής των προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (Ph.D.) στο Πανεπιστήμιο Temple University στις ΗΠΑ. Ακολούθως, υπήρξε ερευνητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Purdue University και επίκουρος καθηγητής (assistant professor) στο Τμήμα Φυσικής και Επιστημών του Διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Florida Institute of Technology.

Διδάσκει τα μαθήματα Παγκόσμιες Κλιματικές Αλλαγές, Μαθηματικά της ΧρηματοΟικονομικής Ανάλυσης, Γενική Φυσική (στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών), Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας, Οργάνωση και Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, και Στατιστική Μοντελοποίηση Πολυπλόκων Δικτύων. Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στην ανάλυση κλιματικών χρονοσειρών, στις οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πλανητικής υπερθέρμανσης, στον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (entrepreneurial growth), σε μοντέλα ανάπτυξης των επιχειρήσεων (company-growth models), σε πολύπλοκα δίκτυα και στην αποτίμηση των επιπτώσεων του διεθνούς εμπορίου (global trade analysis), καθώς και στις σύγχρονες μεθοδολογίες αποτίμησης και διαχείρισης κινδύνων (Value-at-Risk methods).

Συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για την Επιχειρηματικότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΚΚ). Έχει συντονίσει τις Ομάδες Εργασίας για το «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και τον Πολίτη-Καταναλωτή (B2C)», «Ανάπτυξη Ελληνικού Ψηφιακού Περιεχομένου» και «Ψηφιακή Οικονομία στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης», στα πλαίσια του e-Business Forum του Υπουργείου Ανάπτυξης, με στόχο την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο και τη διαμόρφωση πολιτικών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του e- και m-business.

Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων των φοιτητών του πανεπιστημίου στα προγράμματα UNISTEP και UNISTEP+, και μέλος της ομάδας εργασίας των οριζοντίων δραστηριοτήτων του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κρήτης.