1. Συγγραφείς
  2. Αγγελική Καραθανάση

Αγγελική Καραθανάση

Ἡ Ἀγγελικὴ Καραθανάση γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ἀθήνα καὶ ζεῖ στὰ Χανιά. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὰ τμήματα Φιλολογίας καὶ Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ὑπηρέτησε γιὰ πολλὰ χρόνια στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση στὰ Χανιὰ ὡς φιλόλογος καθηγήτρια καὶ ὡς διευθύντρια γυμνασίου.
Παντρεύτηκε μὲ τὸν ποιητὴ καὶ φιλόλογο Γιώργη Μανουσάκη καὶ ἀπέκτησαν τρεῖς γιούς. Μετὰ τὸν θάνατό του (2008) ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἀρχεῖο του, μὲ τὴν ἐπιμέλεια καὶ τὴν ἔκδοση τοῦ λογοτεχνικοῦ καὶ τοῦ κριτικοῦ-δοκιμιακοῦ ἔργου του. Ἔχει πρὸς τὸ παρὸν ἐπιμεληθεῖ τὸ σύνολο τοῦ ποιητικοῦ ἔργου του.
Μελέτες της γιὰ φιλολογικὰ καὶ ἱστορικὰ θέματα ἔχουν δημοσιευτεῖ σὲ πρακτικὰ συνεδρίων καὶ σὲ περιοδικά, φιλολογικὰ καὶ λογοτεχνικά.


Ἔργα της
Η καθηγήτρια. Αφηγήσεις από τα χρόνια της δικτατορίας, Ἐκδ. Γαβριηλίδης 2015
Στὴν ὁδὸ Πηλέως καὶ ἄλλα ἀφηγήματα (ἀνέκδοτο)
Ἐπιμέλειες βιβλίων:
Γιώργη Μανουσάκη Τὰ Ποιήματα 1967-2007, τόμος Α΄, Οἱ δημοσιευμένες συλλογές, (Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια - Εἰσαγωγὴ - Σημειώσεις - Ἐπίμετρο), ἐκδ. Κίχλη (ὑπὸ ἔκδοση)
Γιώργη Μανουσάκη Τὰ Ποιήματα 1967-2007, τόμος Β΄, Ἀνέκδοτα-Ἀθησαύριστα, (Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια - Εἰσαγωγὴ -Ἐπιλεγόμενα), ἐκδ. Γαβριηλίδης 2013
Τὰ Χανιὰ στὴ λογοτεχνία, (Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια - Εἰσαγωγή), ἐκδ. Δῆμος Χανίων καὶ Σύνδεσμος Φιλολόγων νομοῦ Χανίων, Χανιὰ 2002